Contact met jouw GGD

GGD Noord- en Oost-Gelderland vindt het belangrijk dat jongeren zich gezond ontwikkelen. De kans is daarom groot dat je ons op school tegenkomt. Bijvoorbeeld bij het Gezondheidsonderzoek.

Tienermeisje_in_de_klas

Wat is dat gezondheidsonderzoek?

In klas 2 van het Voortgezet onderwijs nodigen we alle leerlingen uit voor een gezondheidsonderzoek, dit bestaat uit twee delen:

  1. Groepsgesprek
    Alle 2e klassen krijgen een groepsgesprek over gezondheid en welzijn. In het gesprek gaat het over wat je wel en niet nodig hebt om gezond te zijn en te groeien. We benadrukken dat leerlingen niet met hun zorgen moeten blijven zitten maar kunnen praten met een steunende volwassene. Dit gesprek doet de jeugdverpleegkundige samen met iemand van school.
  2. Individueel gezondheidsonderzoek
    Aansluitend op het groepsgesprek worden de leerlingen individueel uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het gezondheidsonderzoek meet en weegt zij uw kind, met kleding en zonder schoenen. Ook kunnen de leerlingen zelf hun vragen stellen.

Advies en informatie

Je kunt ook direct doorklikken naar betrouwbare sites met advies en informatie. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kun je uitgenodigd worden voor een afspraak met een  jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het gesprek is vertrouwelijk, de jeugdverpleegkundige kan met je meedenken en advies geven of verwijzen, er wordt geen actie worden ondernomen zonder dat je het weet.

Vragen?

Je kunt jouw vragen over gezondheid en ontwikkeling ook stellen aan een jeugdverpleegkundige of –arts. Dit kan via de chat hier op www.jouwggd.nl of neem contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD NOG, via telefoonnummer 088 – 443 31 00.

In veel gemeenten in onze regio kun je ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar werken meerdere disciplines samen op het gebied van Jeugd en de Jeugdhulpverlening. Links naar de CJG’s vind je op Jeugdgezondheid in jouw regio.