Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de GGD GHOR Nederland. De tekstuele, audio en/of visuele informatie, die op jouwggd.nl staat, mag vrij verspreid worden, mits onaangepast met duidelijke bronvermelding en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je arts, specialist of apotheker.

GGD GHOR Nederland doet haar uiterste best om deze website correct, volledig en actueel te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Ook besteedt GGD GHOR Nederland haar uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. 100% garanderen kunnen we dat helaas niet. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De GGD GHOR Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de GGD GHOR Nederland of een van de aangesloten GGD’en. Deze websites zijn geen eigendom van GGD GHOR Nederland of een van de aangesloten GGD’en, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. Hoewel de GGD GHOR Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, toch is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst GGD GHOR Nederland.

Aansprakelijkheid

GGD GHOR Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de GGD GHOR Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de GGD GHOR Nederland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

GGD GHOR Nederland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website van de GGD GHOR Nederland kun je contact opnemen via e-mail info@jouwggd.nl