Over deze site

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGD’en en JGZ-organisaties in Nederland.

De volgende organisaties zijn aangesloten bij en werken samen aan JouwGGD.nl: GGD Amsterdam, GGD Brabant Zuidoost, GGD Den Haag, GGD Drenthe, GGD Flevoland, GGD Fryslan, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD Hollands Midden, GGD Hollands Noorden, GGD IJsselland, GGD Kennemerland, GGD Limburg-Noord, GGD Noord- en Oost- Gelderland, GGD regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Twente, GGD West-Brabant, GGD Zaanstreek Waterland, GGD Zeeland, GGD Zuid-Limburg, CJG Den Haag, CJG Rijnmond, JGZ Zuid-Holland West, JGZ Gemeente Utrecht, JGZ Zuid-Holland Zuid en Jeugd&Gezin Gooi en Vechtstreek.

GGD GHOR Nederland is de eigenaar van JouwGGD.nl en voert de eindredactie.

De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op deze site vind je betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol roken drugs en media. De informatie is gecheckt door (medische) professionals.

Anonimiteit

Alles wat je op JouwGGD.nl doet is anoniem!

Als je een vraag stelt via e-mail, is dit altijd vertrouwelijk Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest dit. Zij zullen vertrouwelijk met je vraag of probleem omgaan. De GGD zal nooit zonder jouw toestemming gegevens aan anderen verstrekken, zoals school, ouders of hulpverleners.

Wanneer blijkt dat jouw vraag eigenlijk meer aandacht nodig heeft om opgelost te worden, kan het zijn dat we je doorverwijzen naar een andere instantie. Hierbij wordt ook geen informatie doorgestuurd zonder jouw toestemming.

Colofon

Concept, design en technische realisatie: Zeppa en Eaglescience.

Tekst: deelnemende JGZ en GGD-en en GroeiGids.nl 

Fotografie: Jos Heijnen en Maeve Stam

Redactie

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je naar ons mailen. Ook als je denkt dat de site fouten bevat, niet volledig is of verbeterd kan worden, horen wij dit graag via info@jouwggd.nl

JouwGGD.nl streeft ernaar te voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op AA-niveau. Zie voor meer informatie onze Toegankelijkheidsverklaring.