Toegankelijkheidsverklaring

JouwGGD.nl streeft ernaar te voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op AA-niveau. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website jouwggd.nl. Deze verklaring is herzien op 02-05-2022.

De status van de website JouwGGD.nl : voldoet gedeeltelijk

Register van toegankelijkheids­verklaringen › Verklaring van JouwGGD.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van JouwGGD te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen onze werkprocessen.
  • Op dit moment voldoen nog niet alle documenten (zoals pdf bestanden) en filmpjes aan de toegankelijkheidsnormen. Wij streven ernaar om nieuwe content zo toegankelijk mogelijk te plaatsen vanaf 23 september 2020.
  • De toegankelijkheid van de website JouwGGD is onderzocht: Cardan Technobility 26.8.2020. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de in dit onderzoek geconstateerde problemen.
  • JouwGGD is in het 1e kwartaal van 2022 volledig herbouwd. Hierbij zijn de maatregelen genomen om aan alle eisen  te voldoen. Dit zal in een nieuw onderzoek opnieuw worden beoordeeld.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via info@jouwggd.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.